Kľúčovou činnosťou TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

BESS Technológia

Naše batériové úložiská využívajú technológiu od najlepších svetových výrobcov. V našich systémoch využívame kvapalinou chladené batériové články CATL. Poruchovosť batériových článkov je znížená  na 1/ 1 000 000 000 vďaka viac ako 6 800 kontrolným bodom kvality a viac ako 700 testoch realizovaných na každom článku, čo zaručuje kvalitu batériového úložiska. Spoločne s vhodnou kombináciou komponentov, kvalitnou inžinierskou činnosťou a precíznym dimenzovaním, prinášame klientom technologicky vyspelé a inteligentné riešenia, z ktorých budú naši klienti benefitovať dlhý čas.

Výhody BESS

Aké benefity vám môžu priniesť?

01
Možnosť podporných služieb a <br />flexibility <br />
Možnosť podporných služieb a
flexibility
Batérie sú dôležité pre dodržiavanie kvality dodávky energie a zaistenie spoľahlivosti elektrizačnej sústavy. Ich aktivácia poskytuje regulačnú energiu, čím stabilizujú sieť a zlepšujú jej efektívnosť.
02
Spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi
Spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi
BESS umožňuje maximalizovať využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka uloženiu energie počas období vyššej výroby a jej využitiu v čase potreby. Tento systém tiež prispieva k stabilizácii elektrickej siete tým, že vyrovnáva výkyvy v produkcií a dopyte po energii.
03
Peak shaving
Peak shaving
Použitie batérie v čase nábehových špičiek, keď dodáva elektrinu paralelne so sieťou, pokrýva energetický nárok a umožňuje znížiť rezervovanú kapacitu klienta. Toto znižovanie kapacity vedie k úspore pevných mesačných platieb a zároveň pomáha vyhnúť sa poplatkom za prekročenie rezervovanej kapacity.
04
Záložné napájanie
Záložné napájanie
BESS ako zdroj s extrémne rýchlym nábehom môže poskytnúť rýchly výkon pre potreby prevádzky. V spolupráci s externými stálymi zdrojmi (kogeneračné jednotky alebo dieselagregáty), dokáže výrazne eliminovať vplyv neočakávaných výpadkov distribučnej siete.


05
Obchodovanie s elektrickou energiou
Obchodovanie s elektrickou energiou
Prostredníctvom ukladania energie v dobe nižšej ceny a využitie v dobe vyšších cien - podľa tarify, burzy, intraday obchodovania či regulačných taríf je batériové úložisko vhodný nástroj na obchodovanie s elektrickou energiou.
06
Škálovateľnosť a variabilita vyhotovení
Škálovateľnosť a variabilita vyhotovení
Batériové úložiská TESLA vyhotovujeme ako interiérové, exteriérové, skriňové i kontajnerové riešenia s kapacitou a výkonom podľa potrieb klienta.


07
Plná servisná vybavenosť a komfortná dodacia doba
Plná servisná vybavenosť a komfortná dodacia doba
Vďaka komplexným službám máme k dispozícii servisných technikov, monitoring BESS a dispečing 24/7.


sk_SK
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner